Big Jump 2014 – De resultaten


Regen, wind en een watertemperatuur van 17 graden Celsius hebben ons niet kunnen tegenhouden. Op 13 juli 2014 sprongen meer dan 2100 mensen in rivieren en waterlopen om te pleiten voor proper water tijdens de Big Jump. De dertiende editie van dit evenement vond plaats op 28 locaties in heel Vlaanderen en werd bijgewoond door 6400 toeschouwers. Bekijk de gedetailleerde resultaten in het persbericht. Aan alle springers, toeschouwers en organisatoren: bedankt!

In 2015 gaat de Big Jump door op 12 juli!


Big Jump 2014: was u erbij?


Dit was Big Jump 2014

Big Jump voor proper water

Onze waterlopen worden nog elke dag vervuild. Door de industrie, de landbouwsector én door huishoudens – door ons allemaal. Wij springen, samen met duizenden mensen in heel Europa, om de Europese kaderrichtlijn Water meer bekendheid geven. Die moet er tegen 2015 voor zorgen dat alle Europese waterlopen gezond zijn.

Kanovaarders, duikers, vissers en vissen, natuur-liefhebbers, booteigenaars, zwemmers en andere waterdieren – ze moeten allemaal kunnen genieten van water dat bruist van het leven. In 2014 sprong Henk Rijckaert mee tijdens de Jump in Antwerpen. Big Jump is een organisatie van Natuurpunt, GoodPlanet Belgium en Bond Beter Leefmilieu op 28 locaties in Vlaanderen.

Waar kon je mee springen?

Locaties Big Jump 2014

Ook in Wallonië werd er gesprongen! Ontdek hier alle info over de Waalse Big Jumps.

Proper water,  we doen het voor hen!

De ijsvogel is met zijn opvallende blauwe en oranje kleuren een van de kleurrijkste vogels. De grootste bedreiging voor deze veelkleurige visser is watervervuiling want hierdoor vertroebelt het water en sterven de vissen waarmee hij zich voedt.

De kamsalamander wordt ook wel het waterdraakje genoemd, de mannetjes van deze soort dragen in het paarseizoen een grote kam. In vrijwel alle landen waar hij voorkomt gaat hij achteruit door de vervuiling van het water.

De weidebeekjuffer is een forse juffer met vleugels en een dicht netwerk van vleugeladers. De laatste jaren doet dit diertje het goed door de verbeterde waterkwaliteit.

De bruinvis is onze kleinste walvis, maar lijkt meer op een dolfijn. Omdat hij zich met vissen voedt, heeft hij nood aan zuiver water. Bij een te sterke vervuiling met zware metalen of pesticiden verzwakt of sterft de bruinvis.

De otter kan tot 90 cm groot worden en heeft een bruine vacht. Hij stelt erg hoge eisen aan zijn leefgebied want hij houdt van schoon, onvervuild water met voldoende vis en natuurlijke rust- of schuilplekken

De rietvoorn is een lichte, gekleurde vis met felrode vinnen. Heb je een rietvoorn in de beek? Dan ben je zeker van de goede waterkwaliteit!

De rivierdonderpad is geen pad, maar een inheemse vis. Bij ons is hij bijna overal verdwenen als gevolg van de watervervuiling.

De meervleermuis is een middelgrote vleermuis met een bruinige vacht. Ze voedt zich met dansmuggen. Leven die in de buurt van vervuild water, dan slaan ze pesticiden en zware metalen op in hun lichaam.

Wees slim - spring veilig.

Hou je eigen veiligheid in het oog

  • Wees altijd voorzichtig
  • Spring steeds met schoeisel
  • Duik niet en hou je hoofd boven water
  • Kinderen -12jaar springen enkel onder begeleiding van een volwassene
  • Slik geen water in tijdens het zwemmen
  • Springers die teveel alcohol hebben geconsumeerd mogen niet mee springen
  • Springers moeten zich bewust zijn van het gevaar van hydrocutie

Aquafin springt mee

Zuiver water in al onze beken en rivieren, dat is het doel dat Aquafin nastreeft bij het aanleggen van afvalwatercollectoren en het zuiveren van het huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen. Ook bij de Big Jump ligt de focus op zuiver water als voorwaarde voor waterleven. Daarom is Aquafin reeds voor het zesde jaar op rij hoofdsponsor van de Big Jump. Aquafin wil op die manier iedereen bedanken die door te springen op 13 juli duidelijk maakt dat zuiver water belangrijk is, vandaag en in de toekomst!

Aquafin springt mee!

Contact

liselotte.vanderoye@natuurpunt.be  tel: 015 - 29 72 67  www.natuurpunt.be

natuurpuntHome